Sản Phẩm PPR Vesbo

anh_vesbo
nha may vesbo
Hồ sơ công ty Vesbo là nhà sản xuất hàng đầu trong ngành công nghiệp đường ống nhựa nhiệt dẻo. Chuyên về cung cấp giải pháp cho các vấn đề trong nhà vận chuyển nước, đặc biệt trong các lĩnh vực hệ thống ống nước, sưởi ấm và nước thải, Vesbo tự hàođược chấp thuận và xác nhận của cơ quan chất lượng nổi bật nhất trên thế giới.
Vesbo  nhà sản xuất hàng đầu trong ngành công nghiệp đường ống nhựa nhiệt dẻo. Chuyên về cung cấp giải pháp cho các vấn đề trong nhà vận chuyển nước, đặc biệt trong các lĩnh vực hệ thống ống nước, sưởi ấm  nước thải, Vesbo tự hàođược chấp thuận và xác nhận của cơ quan chất lượng nổi bật nhất trên thế giới.

Cam kết phát triển công nghệ, Vesbo sản nhà nước-ofthe-nghệ thuật ống và phụ kiện cho khách hàng của mình kể từ thập niên tám mươi.

 đại diện tại hơn 59 quốc gia trên thế giới thông qua mạng lưới phân phối rộng,Vesbo nhằm mục đích mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng của mình thông qua sản phẩm của mình  dịch vụ của mình. Để đạt mục tiêu cấp dịch vụ cho khách hàng của mình trên mạng này, địa bàn rộng, hoạt động Vesbo được thực hiện thông qua các tiểu hành chính đơn vị  châu Âu, Trung Đông và Viễn Đông châu Á.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.