Ống Spira U-PVC

Ống Spira

Ống Spira là loại ống được sản xuất theo công nghệ u-pvc, được sản xuất tại chỗ, không sử dụng áp lực, được ứng dụng cho các công trình hạ tầng cơ sở.