Quạt hút gắn tường panasonic, Quạt hút âm trần Panasonic